Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lalonso:geografia_i_historia_2n._eso [2018/10/01 19:27]
lalonso
lalonso:geografia_i_historia_2n._eso [2019/07/21 09:33] (actual)
lalonso
Línia 81: Línia 81:
   * L'art romà   * L'art romà
  
-===== UD8 Del món antic a l'Edat Mitjana ===== 
- 
-=== Continguts més importants === 
- 
-  * Les grans religions monoteistes: el judaisme i el cristianisme 
-  * L'expansió del cristianisme i la decadència de l'Imperi Romà 
-  * El final de l'Imperi d'Occident i l'Imperi Bizantí 
-  * L'Imperi carolingi i les invasions dels víkings 
-  * Demografia i economia a l'Alta Edat Mitjana 
-  * Les relacions socials a l'Alta Edat Mitjana: el feudalisme 
-  * Cosmovisió i mentalitat 
-  * Conflictes socials 
-  * El naixement de les ciutats 
-  * El naixement i l'expansió dels regnes de Castella-LLeó, Navarra i Aragó 
- 
- 
-===== UD9 L'Islam  ===== 
- 
-=== Continguts més importants === 
- 
-  * Les grans religions monoteistes: l'islam 
-  * L'expansió de l'islam 
-  * Societat, cultura i art islàmics 
-  * L'ocupació de la Península Ibèrica  i l'esplendor d'Al-Andalus 
-  * El creixement del comerç i de les ciutats a la Baixa Edat Mitjana 
-  * La crisi baixmedieval 
- 
-===== UD10  L'art romànic i l'art gòtic ===== 
- 
-  * Característiques de l'art romànic: arquitectura, escultura i pintura 
-  * Característiques de l'art gòtic: arquitectura, escultura i pintura 
-  * L'art romànic i l'art gòtic a Catalunya 
- 
- 
-Material complementari: 
-{{:lalonso:l_art_gotic_2.pdf|art gòtic}} 
-{{:lalonso:l_art_romanic_iker_xiscu_i_gerard.pdf|art romànic I}} 
-{{:lalonso:l_art_romanic.pdf|art romànic II}}