Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ldelpozo:catala_3er_eso [2019/01/10 13:30]
ldelpozo
ldelpozo:catala_3er_eso [2019/01/14 14:09] (actual)
ldelpozo
Línia 25: Línia 25:
  
 Rúbrica avaluació exposició oral {{:ldelpozo:rubrica_exposicio_oral.docx|}} Rúbrica avaluació exposició oral {{:ldelpozo:rubrica_exposicio_oral.docx|}}
 +
 +Àgora: [[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/agora-30042013/video/4557011/]]