Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ldelpozo:catala_3er_eso [2019/01/14 14:09]
ldelpozo
ldelpozo:catala_3er_eso [2019/05/14 09:32] (actual)
ldelpozo
Línia 27: Línia 27:
  
 Àgora: [[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/agora-30042013/video/4557011/]] Àgora: [[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/agora-30042013/video/4557011/]]
 +
 +Kahoot verbs irregulars: [[https://create.kahoot.it/share/repassem-els-verbs-irregulars/fe10402b-f190-47cc-b5f2-b2f15ea0eae1]]
 +
 +===== El text instructiu =====
 +
 +{{:ldelpozo:text-instructiu.pptx|}}
 +
 +PLANTILLA PER ENVIAR CORREU ELECTRÒNIC: {{:ldelpozo:plantillla_mail_formal.pdf|}}