Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ldelpozo:llati_1er_batxillerat [2020/06/07 13:46]
ldelpozo
ldelpozo:llati_1er_batxillerat [2020/06/29 11:01] (actual)
ldelpozo
Línia 1: Línia 1:
 ======  Llatí Primer de Batxillerat Curs 2019-2020 ====== ======  Llatí Primer de Batxillerat Curs 2019-2020 ======
  
-<fc #800000>**RECUPERACIÓ JUNY 2020**</fc> +<fc #800000>**RECUPERACIÓ SETEMBRE 2020**</fc> 
  
-**INSTRUCCIONS:** **(US HE ENVIAT UN CORREU, SI ALGÚ NO L'HA REBUT QUE M'HO DIGUI. M'HEU DE DIR SI US PRESENTEU AL JUNY O NO)**+**INSTRUCCIONS:** **(US HE ENVIAT UN CORREU, SI ALGÚ NO L'HA REBUT QUE M'HO DIGUI.)**
  
 Els alumnes per recuperar la matèria de llatí hauran de: Els alumnes per recuperar la matèria de llatí hauran de:
  
-1.) Realitzar correctament el dossier de llengua penjat a la meva wiki i entregar-lo abans del dimecres 17 de juny.+1.) Realitzar correctament el dossier de llengua penjat a la meva wiki i entregar-lo abans del DIMARTS 1 DE SETEMBRE DEL 2020.
  
 DOSSIER: PDF {{:ldelpozo:dossier_recuperacio_llati_juny_2020_.pdf|}}   /  WORD {{:ldelpozo:dossier_recuperacio_llati_juny_2020_.docx|}} DOSSIER: PDF {{:ldelpozo:dossier_recuperacio_llati_juny_2020_.pdf|}}   /  WORD {{:ldelpozo:dossier_recuperacio_llati_juny_2020_.docx|}}
  
-2.) Realitzar un qüestionari online dimecres 17 entre les 12.30h les 13.15h amb preguntes sobre llengua (referides a les mateixes oracions del dossier)  sobre els següents temes de cultura:+2.) Realitzar una prova presencial a l'institut (EN LA DATA I HORA QUE PUBLIQUI L'INSTITUT A LA SEVA PÀGINA WEB) La prova consistirà en declinar un sintagma nominal format per un nom un adjectiu, l'anàlisi i traducció de tres oracions i dues preguntes d'algun dels següents temes de cultura: 
  
-·         Orígens llegendaris de Roma+·         Orígens llegendaris de la fundació de Roma
  
 ·         La ciutat: urbanisme ·         La ciutat: urbanisme
Línia 23: Línia 23:
 ·         Les termes romanes ·         Les termes romanes
  
-(s’enviarà l’enllaç als alumnes 5 minuts abans de començar i el formulari deixarà d’estar actiu a les 13.15h )+RECORDEU QUE HEU DE PORTAR OBLIGATÒRIAMENT EL DICCIONARI DE LLATÍ (el que ve amb el llibre de textI, SI VOLEU, PODEU PORTAR LES QUADRÍCULES QUE US VAIG REPARTIR AMB LES DECLINACIONS I ELS VERBS.