Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ldelpozo:llati_2on_batxillerat [2019/04/01 14:26]
ldelpozo
ldelpozo:llati_2on_batxillerat [2019/04/12 12:28] (actual)
ldelpozo
Línia 64: Línia 64:
  
 {{:ldelpozo:participis.pdf|}} {{:ldelpozo:participis.pdf|}}
 +
 +{{:ldelpozo:traduccio_oracions_infinitiu_participi.pdf|}}