Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ldelpozo:llati_2on_batxillerat [2019/10/14 08:33]
ldelpozo
ldelpozo:llati_2on_batxillerat [2019/11/06 17:39] (actual)
ldelpozo
Línia 19: Línia 19:
 LLENGUA:  LLENGUA: 
 {{:ldelpozo:consells_traduccio.pdf|}} {{:ldelpozo:consells_traduccio.pdf|}}
- 
-{{:ldelpozo:llatinismes.pdf|}} 
  
 {{:ldelpozo:declinacions_llati.pdf|}} {{:ldelpozo:declinacions_llati.pdf|}}
Línia 44: Línia 42:
 <fs large>SEGON TRIMESTRE</fs>  <fs large>SEGON TRIMESTRE</fs> 
  
-{{:ldelpozo:historiografia_cesar_i_tit_livi.pptx|}}+ 
 +LECTURA SEGON TRIMESTRE: {{:ldelpozo:ovidi_-_metamorfosis_-seleccio_2019-20.pdf|}} 
 + 
 + 
 +{{:ldelpozo:llatinismes.pdf|}} 
 + 
 +{{:ldelpozo:publi_ovidi_naso.pptx|}}
  
 {{:ldelpozo:virgili.pptx|}} {{:ldelpozo:virgili.pptx|}}
  
 {{:ldelpozo:patrimoni_arqueologic_pau.pdf|}} {{:ldelpozo:patrimoni_arqueologic_pau.pdf|}}
 +
 +{{:ldelpozo:conjuncions_subordinants.pdf|}}
  
  
Línia 61: Línia 67:
  
  
- {{:ldelpozo:feina_guardies_2n_bat.pdf|}} 
- 
-<fs x-large>IMPORTANT!!!<fc #FF0000>CORRECCIÓ ORACIONS</fc></fs> {{:ldelpozo:2n_batxillerat_correccio_oracions_cum_alguna_mes_.pdf|}} 
- 
-{{:ldelpozo:ovidi_-_metamorfosis_-seleccio_en_catala_.pdf|}} 
  
 {{:ldelpozo:orientacions-per-examen-llati.pdf|}} {{:ldelpozo:orientacions-per-examen-llati.pdf|}}
  
-{{:ldelpozo:treball_ovidi_les_metamorfosis_curs_2018-2019.pdf|}} 
  
-3r trimestre: 
  
-{{:ldelpozo:conjuncions_subordinants.pdf|}}+3r trimestre: 
 +{{:ldelpozo:historiografia_cesar_i_tit_livi.pptx|}}
  
 {{:ldelpozo:oratoria_i_cicero.pptx|}} {{:ldelpozo:oratoria_i_cicero.pptx|}}