Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lfenollar:4t_e [2019/01/13 21:47]
lfenollar
lfenollar:4t_e [2019/01/13 21:47] (actual)
lfenollar
Línia 7: Línia 7:
  
 [[UNITAT 3]] [[UNITAT 3]]
- 
-[[UNITAT 4]] 
  
 [[EXERCICIS DE REPÀS 1-2-3]] [[EXERCICIS DE REPÀS 1-2-3]]
  
 [[AUTOAVALUACIÓ U 1-2-3]] [[AUTOAVALUACIÓ U 1-2-3]]
 +
 +[[UNITAT 4]]