Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lfenollar:autoavaluacio_u_1-2-3 [2019/01/13 21:49]
lfenollar creat
lfenollar:autoavaluacio_u_1-2-3 [2019/01/13 22:04] (actual)
lfenollar
Línia 1: Línia 1:
-{{:lfenollar:autoavaluacio_alumnes.odt|}}+AVALUA ELS CONEIXEMENTS TEÒRICS 
 + 
 +{{:lfenollar:repas_u1-2-3.odt|}} 
 + 
 +AVALUA LA PART PRÀCTICA 
 + 
 +{{:lfenollar:repas_u1-2-3_practica.odt|}}