Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lfenollar:unitat_2 [2019/01/13 21:24]
lfenollar
lfenollar:unitat_2 [2019/01/13 21:26] (actual)
lfenollar
Línia 1: Línia 1:
 [[TEXT ARGUMENTATIU]] [[TEXT ARGUMENTATIU]]
 +
 +[[METÀFORA, METONÍMIA, MOTS TABÚ I EUFEMISMES]]
 +
 +[[PREDICAT NOMINAL I PREDICAT VERBAL]]
 +
 +[[VOCAL NEUTRA]]