Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lfenollar:unitat_3 [2015/01/21 23:19]
lfenollar creat
lfenollar:unitat_3 [2019/01/13 21:42] (actual)
lfenollar [Aquest tema encara no existeix]
Línia 1: Línia 1:
-[[Funcions sintàctiques]]+[[TEXT PREDICTIU]] 
 + 
 +[[COMPLEMENT DIRECTE I INDIRECTE. PRONOMINALITZACIÓ]] 
 + 
 +[[GRAFIES O/U ÀTONES]]