Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

lmonteagudo:materials_castella_2_eso_a_i_b_-_confinament [2020/06/10 12:56]
lmonteagudo
lmonteagudo:materials_castella_2_eso_a_i_b_-_confinament [2020/06/18 12:53] (actual)
lmonteagudo
Línia 1: Línia 1:
 ¡Hola chicas y chicos! ¡Hola chicas y chicos!
 +{{:lmonteagudo:comics_para_el_verano.pdf|}}
 +{{:lmonteagudo:1.png?200|}} {{:lmonteagudo:2.png?200|}}