Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mmiralles:3r._trimestre [2018/05/07 09:52]
mmiralles
mmiralles:3r._trimestre [2018/05/24 12:10] (actual)
mmiralles
Línia 8: Línia 8:
  
 **LA 2ª DECLINACIÓ I EL PRESENT INDICATIU.** Per fer les activitats hauràs de seguir el següent recorregut LATINUM/GRAMATICA LLATINA/ ACTIVITATS DE LA DECLINACIÓ DELS SUBSTANTIUS I ACTIVITATS DE LA CONJUGACIÓ VERBAL [http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/roma.htm[]] **LA 2ª DECLINACIÓ I EL PRESENT INDICATIU.** Per fer les activitats hauràs de seguir el següent recorregut LATINUM/GRAMATICA LLATINA/ ACTIVITATS DE LA DECLINACIÓ DELS SUBSTANTIUS I ACTIVITATS DE LA CONJUGACIÓ VERBAL [http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/roma.htm[]]
 +
 +**EL CALENDARI ROMÀ. LÈXIC SOBRE EL TEMPS**. {{:mmiralles:u5_el_calendari_i_el_temps_2018.pptx|}}