Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:activitats_1.2 [2016/10/10 09:27]
mnunez
mnunez:activitats_1.2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Full de preparació  al control 1r ESO ==== ==== Full de preparació  al control 1r ESO ====
  
 +{{:mnunez:tema_1_i_2_nombres_naturals_i_divisibilitat_fpc_1r_eso.pdf|Temes 1 i 2 Nombres naturals i divisibilitat}}
  
 +{{:mnunez:tema_3_nombres_enters_fpc_1r_eso.pdf|Tema 3 Nombres enters}}
 +
 +{{:mnunez:tema_4_nombres_racionals_fpc_1r_eso.pdf|Tema 4 Nombres racionals}}
 +
 +{{:mnunez:tema_5_potencies_i_arrels_fpc_1r_eso.pdf|Tema 5 Potències i arrels}}
 +
 +{{:mnunez:tema_6_sistema_metric_decimal_fpc_1r_eso.pdf|Tema 6 Sistema mètric decimal}}
 +
 +{{:mnunez:tema_7.lectura_de_grafics_i_funcions.pdf|Tema 7 Lectura de gràfics i funcions}}
 +
 +{{:mnunez:tema_8_proporcionalitat_numerica_fpc_1r_eso.pdf|Tema 8 Proporcionalitat numèrica}}