Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:activitats_bct2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
  
 +Tema 0. [[http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=rsalvador:tema_0_continitat_i_derivabilitat._activitats.pdf/Tema 0 : Continuïtat i derivabilitat]]