Aquesta és una revisió antiga del document —-

Full de preparació al control 1r BAT CT