Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:activitats_hs2.2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +
 +==== Full de preparació al control 2n BAT HS ====
 +{{mnunez:tema_1._matrius_fpc_2_batx_hs_pdf.pdf|Tema 1 Matrius}}
 +{{mnunez:tema_2._sistemes_d_equacions_lineals_fpc_2batxhs_pdf.pdf|Tema 2 i 3 Sistemes d'equacions lineals. Determinants}}
 +{{mnunez:tema_4_i_5_geometria_analitica_al_pla._vectors._el_pla_fpc_2nhs_pdf.pdf|Tema 4 i 5 Geometria analitica al pla}}
 +{{mnunez:tema_6_programacio_lineal_fpc_2nhs_pdf.pdf|Tema 6 Programació lineal}}
 +{{:mnunez:tema_7_limit_de_funcions_i_continuitat_fpc_2baths_pdf.pdf|Tema 7 Límit de funcions i continuïtat}}