Competències mínimes

Activitats interactives que fan referència a competències mínimes amb diferents nivells de dificultat:

- Fraccions: reconeixement

- Temps: lectura de les hores

- Diners: comptar euros

- Longitud: utilització d'un regle per mesurar la longitud

- Funcions: lectura i interpretació de gràfics

- Geometria: reconeixement de figures planes bàsiques