Enllaços per practicar més

- Tema 3 Polinomis. En aquesta pàgina trobareu teoria i exercicis que es corregeixen ( cal tenir JAVA instal·lat )
- Tema 7 Límit de funcions. Exemples i exercicis amb solucions
- Tema 8 Derivades. Exercicis amb solució
- Tema 8 Derivades. Video especialment interesant en relació al gràfic de la funció derivada
Tema8 Derivades