Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:enllacos_2ct [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 +  * Lectures: 
 +       - [[http://www.fca.unl.edu.ar/Intdef/Historia1.htm|Historia y nacimiento del cálculo]]