CFGS

Per accedir a CFGS s'ha de tenir el títol de batxillerat o fer una prova d'accès.
Algunes proves de Matemàtiques es poden consultar en clicar el apartats següent:
- Models de proves

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Amb el títol de batxillerat cal fer una prova de Selectivitat per accedir a la Universitat.
Els continguts de la prova de Matemàtiques, els criteris de correcció i algunes proves de mostra es poden consultar en clicar els apartats següents:
- Continguts - Estructura i criteris Enunciats d'exàmens i solucions:
a) Matemàtiques científico-tècnic:
- Districte Universitari de Catalunya - Universidad de Madrid - Universidad de Zaragoza - Comunidad de Andalucia - Distrito universitario de Canarias - Universidad del Pais Vasco b) Matemàtiques ciències socials:
- Districte Universitari de Catalunya - Universidad de Madrid - Universidad de Zaragoza - Distrito universitario de Canarias - Universidad del Pais Vasco