Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:mnunezini [2017/06/29 12:13]
mnunez
mnunez:mnunezini [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 11: Línia 11:
 - Enllaços: per ampliar el tema, o amb més exercicis o amb activitats interactives - Enllaços: per ampliar el tema, o amb més exercicis o amb activitats interactives
 - Competències mínimes: per treballar els continguts fonamentals de cada tema, amb una petita explicació teòrica, exemples i exercicis - Competències mínimes: per treballar els continguts fonamentals de cada tema, amb una petita explicació teòrica, exemples i exercicis
-- Lectures recomanades: relats o novel·les relacionats amb les matemàtiques+- Lectures recomanades: relats o novel·les relacionats amb les matemàtiques en fer-ho s'obrirà un índex per temes 
 +
 +
 +==== FEINA D'ESTIU ==== 
 + 
 +Batxillerat CT: {{:mnunez:treball_estiu_1r_bat_ct.pdf|Cliqueu aqui}} 
 + 
 +2n d' ESO: {{:mnunez:treball_estiu_2_eso.pdf|Cliqueu aqui}} 
 + 
 +4t d'ESO CT: {{:mnunez:treball_estiu_4t_eso_ct.pdf|Cliqueu aqui}} pels alumnes que han fet Matemàtiques CT durant el curs 
 + 
 +4t d'ESO CM: {{:mnunez:dossier_estiu_4t_eso_cm.pdf|Cliqueu aqui}} pels alumnes que han fet Matemàtiques CM durant el curs 
 + 
 +.
 . .
 ==== ESO ==== ==== ESO ====
-^ 1r ESO ^ 2n ESO  ^  +^ 1r ESO ^ 2n ESO  ^   3r ESO  ^   4t ESO  ^ 
-  +
- 3r ESO  ^   4t ESO  ^ +
 |  [[mnunez:Teoria 1]]   |   [[mnunez:Teoria 2 ]]    |  [[mnunez:Teoria 3]]     |   [[mnunez:Teoria 4]]   | |  [[mnunez:Teoria 1]]   |   [[mnunez:Teoria 2 ]]    |  [[mnunez:Teoria 3]]     |   [[mnunez:Teoria 4]]   |
 |  [[mnunez:Activitats 1.1]]   |   [[mnunez:Activitats 2.1]]   |  [[mnunez:Activitats 3.1]]   |   [[mnunez:Activitats 4.1]]    | |  [[mnunez:Activitats 1.1]]   |   [[mnunez:Activitats 2.1]]   |  [[mnunez:Activitats 3.1]]   |   [[mnunez:Activitats 4.1]]    |