Aquesta és una revisió antiga del document —-

* Nombres enters