Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_1 [2016/10/10 09:26]
mnunez
mnunez:teoria_1 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria ==== ==== Teoria ====
  
 +{{:mnunez:tema_1_nombres_naturals_t_1r_eso.pdf|Tema 1 Nombres naturals}}
  
 +{{:mnunez:tema_2_multiples_i_divisors_t_1r_eso.pdf|Tema 2 Múltiples i divisors}}
 +
 +{{:mnunez:tema_3_nombres_enters_t_1r_eso.pdf|Tema 3 Nombres enters}}
 +
 +{{:mnunez:tema_4_nombres_racionals_t_1r_eso.pdf|Tema 4 Nombres racionals}}
 + 
 +{{:mnunez:tema_5_potencies_i_arrels_t_1r_eso.pdf|Tema 5 Potències i arrels}}
 +
 +{{:mnunez:tema_6_sistema_metric_decimal.pdf|Tema 6 Sistema mètric decimal}}
 +
 +{{:mnunez:tema_7_lectura_de_grafics._funcions_t_1r_eso.pdf|Tema 7 Lectura de gràfics. Funcions}}
 +
 +{{:mnunez:tema_8_proporcionalitat_numerica_t_1r_eso.pdf|Tema 8 Proporcionalitat numèrica}}