Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_2 [2011/08/04 20:28]
127.0.0.1 edició externa
mnunez:teoria_2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria 2n ESO ==== ==== Teoria 2n ESO ====
-{{mnunez:tema_1_nombres_enters_1_t_pdf.pdf|Tema 1 Nombres enters}} +
-{{mnunez:tema_2_nombres_racionals.doc|Tema 2 Nombres racionals}}+