Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_2 [2011/09/22 14:54]
mnunez [Teoria 2n ESO]
mnunez:teoria_2 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
-==== Teoria 2n +==== Teoria 2n ESO ==== 
-SO ==== +
-- {{:mnunez:tema_1_nombres_enters_t_2n_eso.pdf|Tema 1 Nombres enters}}+
  
-- {{:mnunez:2n_eso_t_tema_2_nombres_racionals.pdf|Tema 2 Nombres racionals}}