Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_4 [2010/03/02 13:58]
mnunez creat
mnunez:teoria_4 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria 4t ESO ==== ==== Teoria 4t ESO ====
  
-{{mnunez:tema_1_calcul_4t_t.pdf|Tema 1 Càlcul}} 
-{{mnunez:tema_2_equacions_4rt_t_pdf.pdf|Tema 2 Equacions}} 
-{{mnunez:tema_3_polinomis_4t_t_pdf.pdf|Tema 3 Polinomis}} 
-{{mnunez:tema_4_funcions_t_4t.pdf|Tema 4 Funcions}} 
-{{mnunez:tema_6_trigonometria_4t_t.pdf|Tema 6 Trigonometria}}