Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_4 [2015/12/15 19:27]
mnunez
mnunez:teoria_4 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 2: Línia 2:
  
  
-{{:mnunez:tema_2._polinomis_t_4t_eso.pdf|Tema 2. Polinomis}}