Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_4 [2016/01/18 12:05]
mnunez
mnunez:teoria_4 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria 4t ESO ==== ==== Teoria 4t ESO ====
- 
-{{:mnunez:tema_1._nombres_reals_t_4teso.pdf|Tema 1. Nombres reals}} 
- 
-{{:mnunez:tema_2._polinomis_t_4t_eso.pdf|Tema 2. Polinomis}} 
- 
-{{:mnunez:tema_3_equacions_i_inequacions_t_4t_eso.pdf|Tema 3. Equacions i inequacions}} 
- 
-{{:mnunez:tema_4_equacions_exponencials_i_logaritmiques_t_4t_eso.pdf|Tema 4 Equacions exponencials i logaritmiques}}