Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_bct1 [2011/08/04 20:28]
127.0.0.1 edició externa
mnunez:teoria_bct1 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria 1r BAT CT ==== ==== Teoria 1r BAT CT ====
-{{mnunez:tema_1_trigonometria_1_batx_t.pdf|Tema 1 Trigonometria}} 
  
-{{mnunez:tema_2_geometria_al_pla_1r_batx_t.pdf|Tema 2 Geometria al pla}} 
- 
-{{:mnunez:tema_3_funcio_exponencial_i_logaritmica_t_1rbat_ct.pdf|Tema 3 Funció exponencial i logarítmica}} 
- 
-{{:mnunez:tema_4_funcions_t_1r_bat_ct.pdf|Tema 4 Funcions}} 
- 
-{{:mnunez:tema_5_limit_de_funcions_i_continuitat_t_1r_bat_ct.pdf|Tema 5 Limit de funcions i continuitat}} 
- 
-{{mnunez:tema_6_funcions_derivades_t_1r_bat.pdf|Tema 6 Derivades}}