Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

mnunez:teoria_bct1 [2010/03/02 14:22]
mnunez creat
mnunez:teoria_bct1 [2017/09/04 17:08] (actual)
Línia 1: Línia 1:
 ==== Teoria 1r BAT CT ==== ==== Teoria 1r BAT CT ====
-{{mnunez:tema_1_trigonometria_1_batx_t.pdf|Tema 1 Trigonometria}} +
-{{mnunez:tema_2_geometria_al_pla_1r_batx_t.pdf|Tema 2 Geometria al pla}} +
-{{mnunez:tema_4_funcions_t_1r_bat.pdf|Tema 4 Funcions}} +
-{{mnunez:tema_6_funcions_derivades_t_1r_bat.pdf|Tema 6 Derivades}}+