WIKI MANEL PARDINES

Espai wiki de Manel Pardines

Per visualitzar correctament aquest pàgina cal comptar amb un bon navegador, per això us recomanem que utilitzeu el Mozilla Firefox, és gratuït i pertany a Free Software Community (“comunitat pel programari lliure”). http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/
El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Si voleu saber més:

Procés de restauració d’un ordinador TOSHIBA NB250.

Si per alguna raó l’ordinador deixa de funcionar, hi ha un procediment per recuperar la
configuració de fàbrica. Cal seguir els passos següents:
• Connecteu l’ordinador a la xarxa elèctrica, ja que el procés no es pot interrompre
quan s’ha començat.
• Engegueu l’ordinador normalment, arribareu a una pantalla que ens permet
escollir entre el sistema operatiu Windows o Linkat.
• Premeu llavors la tecla p.
• Us demanarà una contrasenya (password). Introduïu el valor següent: 3141592
• Us apareixerà una nova pantalla amb les opcions següents:
o Restauració Windows 7 (Restaura només la partició de Windows)
o Restauració Linkat (Restaura només la partició de Linkat)
o Restauració Tot (Restaura tot el disc)
• Escolliu l’opció desitjada. Observareu que a l’ordinador comencen a sortir línies
de text i al final us pregunta (dues vegades) ¿Está seguro que quiere continuar?
Si responeu y? començarà el procés de restauració que dura uns 15 minuts per
restaurar només un sistema operatiu i més de 30 minuts per restaurar-ho tot.

Per voreu més clar ací teniu un tutorial que ho explica millor: restauratoshibanb250-10n-1.pdf

Procés de restauració d’un ordinador TOSHIBA NB200.

Eliminació de les pantalles negres del registre