Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ncava:ncavaini [2019/10/11 08:13]
ncava
ncava:ncavaini [2020/02/07 12:27] (actual)
ncava
Línia 1: Línia 1:
 +
 **__4t ESO: Biologia i geologia__.** **__4t ESO: Biologia i geologia__.**
  
 Tema 1: Les plaques tectòniques.{{:ncava:tema_1.terra_i_tectonica_de_plaques_1920.pptx|}} Tema 1: Les plaques tectòniques.{{:ncava:tema_1.terra_i_tectonica_de_plaques_1920.pptx|}}
  
 +Tema 2: Tectònica cortical.[[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/montserrat-senfonsa/video/3406810/]]
  
-**__1r ESO: Física i química__**+Tema 3: La història de la vida a la Terra. (Ara vosaltres: En grups de quatre fareu una presentació de les etapes i els seus fòssils guia). 
 + 
 +Tema 4: La cèl.lula, unitat de vida; nucli i ADN. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**__2n ESO: Física i química__**
  
 Tema 1: El mètode científic.[[https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0]] Tema 1: El mètode científic.[[https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0]]
  
 Tema 2: Mesurar per investigar.{{:ncava:mesurar_per_investigar._tema_2..pptx|}}  Tema 2: Mesurar per investigar.{{:ncava:mesurar_per_investigar._tema_2..pptx|}} 
 +
 +Tema 3: El moviment.{{:ncava:el_moviment._tema_3..pptx|}}
 +
 +Tema 4: Força i pressió.{{:ncava:tema_4_fiq_2n_eso_forca_i_pressio.pptx|}}
 +
  
    
 **__Batx1 Biologia__** **__Batx1 Biologia__**
  
--Tema 1: Els glúcids.{{:ncava:tema2._els_glucids_1920.pptx|}}+Tema 1: Els glúcids.{{:ncava:tema2._els_glucids_1920.pptx|}} 
 + 
 +Tema 2: Els lípids. {{:ncava:tema_3._els_lipids.pptx|}} 
 + 
 +Tema 3: Les proteïnes.{{:ncava:tema_4._les_proteines1920.pptx|}} 
 + 
 +tema 4: Els àcids nucleics. (Ara vosaltres: Entregareu una presentació individual d'aquest tema). 
 + 
 +Tema 5: La cèl·lula. (Resum d'un full a doble cara com a suport per la prova). 
 + 
 + 
  
 **__Batx CMC__** **__Batx CMC__**