Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ncava:ncavaini [2019/10/27 19:10]
ncava
ncava:ncavaini [2020/05/08 14:57] (actual)
ncava
Línia 1: Línia 1:
-**__4t ESO: Biologia i geologia__.**+====== Benvinguts a la Wiki de Ciències Experimentals del curs 19-20 de la professora Neus Cava. ====== 
 +<WRAP clear>                   </WRAP> 
 +<WRAP clear>                   </WRAP> 
 +{{:ncava:capcalera_wiki.png?nolink&|}} 
 + 
 +<fc #008000>****__ 4t ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA  
 + 
 +__****</fc>  
 + 
 + 
 + 
  
 Tema 1: Les plaques tectòniques.{{:ncava:tema_1.terra_i_tectonica_de_plaques_1920.pptx|}} Tema 1: Les plaques tectòniques.{{:ncava:tema_1.terra_i_tectonica_de_plaques_1920.pptx|}}
Línia 5: Línia 16:
 Tema 2: Tectònica cortical.[[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/montserrat-senfonsa/video/3406810/]] Tema 2: Tectònica cortical.[[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/montserrat-senfonsa/video/3406810/]]
  
 +Tema 3: La història de la vida a la Terra: Ara vosaltres en grups de quatre fareu una presentació de les etapes i els seus fòssils guia.
  
-**__2n ESOFísica química__**+Tema 4La cèl.lula, unitat de vida; nucli ADN.
  
 +Tema 5: Genètica Mendeliana. (Queda pendent acabar el tema després del confinament).
 +
 +Tema 6: Evolució.(Confinada).
 +
 +Tema 7: Biotecnologia: Enginyeria genètica. (Confinada).
 +
 +<fc #FF0000>RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA: [[BIOLOGIA I GEOLOGIA DE QUART]]</fc>
 + <note important>[[PAUTES que haureu de seguir els meus alumnes de 4t d'ESO durant el CONFINAMENT ]]</note>
 +
 +
 +<fc #008000>****__2n ESO: TUTORIA__****</fc>
 +
 +
 + 
 +<note important><fc #008000>Recordeu: HORARI DE CONEXIÓ **Dimarts de 12:30 a 13:15h [[en tres torns]]** (entreu al link i seguiu les instruccions).
 +Els alumnes amb problemes tecnològics cliqueu [[AQUI]]:</fc> </note>
 +
 +<fc #008000>****__2n ESO: FÍSICA I QUÍMICA__****</fc>
 + 
 Tema 1: El mètode científic.[[https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0]] Tema 1: El mètode científic.[[https://www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0]]
  
Línia 14: Línia 45:
 Tema 3: El moviment.{{:ncava:el_moviment._tema_3..pptx|}} Tema 3: El moviment.{{:ncava:el_moviment._tema_3..pptx|}}
  
 +Tema 4: Força i pressió.{{:ncava:tema_4_fiq_2n_eso_forca_i_pressio.pptx|}}
 +
 +Tema 5: Forces a distància.
 +
 +Tema 6: Treball i Energia.(confinats).
 +
 +Tema 7: Calor i temperatura.(confinats).
 +
 +
 +
 +<fc #FF0000>RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:[[FÍSICA I QUÍMICA DE SEGON]]</fc>
 +
 +<note important>[[PAUTES que haureu de seguir els meus alumnes de 2n d'ESO durant el CONFINAMENT ]]</note>
    
-**__Batx1 Biologia__**+<fc #008000>****__2n ESO: CULTURA I VALORS__****</fc> 
 + 
 +Tema 1: L'Autoconeixement. 
 +Tema 2: Convivència i ressolució de conflictes. 
 +Tema 3: Compendre el nostre món. 
 +  
 +<note important>[[PAUTES que haureu de seguir els meus alumnes de CULTURA I VALORS durant el CONFINAMENT ]]</note> 
 +  
 +  
 +<fc #008000>****__1r BATX BIOLOGIA__****</fc>
  
 Tema 1: Els glúcids.{{:ncava:tema2._els_glucids_1920.pptx|}} Tema 1: Els glúcids.{{:ncava:tema2._els_glucids_1920.pptx|}}
Línia 21: Línia 74:
 Tema 2: Els lípids. {{:ncava:tema_3._els_lipids.pptx|}} Tema 2: Els lípids. {{:ncava:tema_3._els_lipids.pptx|}}
  
-**__Batx CMC__**+Tema 3: Les proteïnes.{{:ncava:tema_4._les_proteines1920.pptx|}} 
 + 
 +tema 4: Els àcids nucleics. (Ara vosaltres: Entregareu una presentació individual d'aquest tema). 
 + 
 +Tema 5: La cèl·lula. (Resum d'un full a doble cara com a suport per la prova). 
 + 
 +Tema 6: Biotecnologia: Clonació. Enginyeria genètica. Transgènics.(confinats). 
 + 
 +<fc #FF0000>RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:[[BIOLOGIA DE PRIMER DE BATX]].</fc> 
 + 
 + <note important>[[PAUTES que haureu de seguir els meus alumnes de 1r de Batx durant el CONFINAMENT ]]</note> 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +**__1r BATX CMC__**