Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ninglada:tema2:4._proporcionalitat_geometrica [2019/03/26 16:23] (actual)
ninglada creat
Línia 1: Línia 1:
 +Proporcionalitat geomètrica