Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ninglada:tema5:5._funcions [2019/03/26 16:26]
ninglada creat
ninglada:tema5:5._funcions [2019/03/26 17:17] (actual)
ninglada
Línia 1: Línia 1:
 [[https://www.geogebra.org/m/myr8Dvmq|Eixos de coordenades i quadrants]] [[https://www.geogebra.org/m/myr8Dvmq|Eixos de coordenades i quadrants]]
 +
 +[[https://www.geogebra.org/m/YQuswKGR|Funció de proporcionalitat directa]]
 +
 +[[https://www.geogebra.org/m/ePtQrmG8|Funció de proporcionalitat inversa]]