Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

profcsocials2:profcsocials2ini [2019/10/05 17:35]
cvaldivia
profcsocials2:profcsocials2ini [2019/12/27 13:27] (actual)
cvaldivia
Línia 80: Línia 80:
 {{:lalonso:l_art_romanic.pdf|art romànic II}} {{:lalonso:l_art_romanic.pdf|art romànic II}}
  
-{{:profcsocials2:art_medieval.docx|Resum art romànic i art gòtic}}+{{:profcsocials2:art_romanic_i_gotic_apunts.doc|Material d'estudi }} 
 + 
 +{{:profcsocials2:unitat_4_art_romanic_i_gotic_activitats.docx|Activitats}}
  
 {{:profcsocials2:art_romanic.ppt|Presentació dels continguts d'art Romànic treballats}} {{:profcsocials2:art_romanic.ppt|Presentació dels continguts d'art Romànic treballats}}
Línia 88: Línia 90:
  
 ===== UD5 Els regnes cristians peninsulars ===== ===== UD5 Els regnes cristians peninsulars =====
 +{{ :profcsocials2:images.jpg?200|}}
 +
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
   * Els orígens   * Els orígens
Línia 93: Línia 97:
   * L'orígen de Catalunya   * L'orígen de Catalunya
   * Els regnes de Castella i Aragó   * Els regnes de Castella i Aragó
 +
 +==== RECURSOS DE LA UNITAT ====
 +
 +{{ :profcsocials2:naixement.jpg?200|}}
 +
 +{{:profcsocials2:els_regnes_cristians_peninsulars_apunts.doc|Material d'estudi}}
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_4_els_regnes_cristians_peninsulars_activitats.docx|Activitats}}
 +
 +{{:profcsocials2:els_regnes_cristians_peninsulars.pptx|Presentació dels continguts treballats a classe}}
  
  
 ===== UD6  El Renaixement i els temps moderns ===== ===== UD6  El Renaixement i els temps moderns =====
- + {{ :profcsocials2:descarga_4_.jpg?200|}}
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
  
Línia 105: Línia 119:
   * Les antigues civilitzacions americanes   * Les antigues civilitzacions americanes
  
 +==== RECURSOS DE LA UNITAT ====
 +{{:profcsocials2:renaixement_i_els_temps_moderns_apunts.doc|Material d'estudi}}
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_6_renaixement_i_els_temps_moderns_activitats.docx|Activitats}}
 +
 +{{:profcsocials2:renaixement_i_temps_moderns.pptx|Presentació dels continguts treballats a classe}}
  
 ===== UD7 L'Absolutisme a Europa, a Espanya i a Catalunya ===== ===== UD7 L'Absolutisme a Europa, a Espanya i a Catalunya =====
- + {{ :profcsocials2:louis_xiv_of_france.jpg?150|}} 
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
  
Línia 115: Línia 136:
   * Els conflictes entre Catalunya i la monarquia hispànica: la Guerra dels Segadors i l'11 de setembre   * Els conflictes entre Catalunya i la monarquia hispànica: la Guerra dels Segadors i l'11 de setembre
  
-===== UD8  L'art renaixentista  l'art barroc =====+==== RECURSOS DE LA UNITAT ==== 
 + 
 +{{:profcsocials2:unitat_7_l_absolutisme_a_europa_espanya_i_a_catalunya_apunts.doc|Material d'estudi}} 
 + 
 +{{:profcsocials2:unitat_7_absolutisme_a_eiuropa_espanya_i_a_catalunya_activitats.docx|Activitats}} 
 + 
 +{{:profcsocials2:l_absolutisme_a_europa_espanya_i_a_catalunya.pptx|Presentació dels continguts treballats a classe}} 
 + 
 +===== UD8 L'art renaixentista i el barroc ===== 
 + 
 +{{ :profcsocials2:descarga_3_.jpg?200|}}
 === Continguts més importants === === Continguts més importants ===
   * Característiques de l'art del Renaixement: arquitectura, escultura i pintura   * Característiques de l'art del Renaixement: arquitectura, escultura i pintura
   * Característiques de l'art del Barroc: arquitectura, escultura i pintura   * Característiques de l'art del Barroc: arquitectura, escultura i pintura
   * L'art barroc i el segle d'or espanyol   * L'art barroc i el segle d'or espanyol
 +
 +==== RECURSOS DE LA UNITAT ====
 +{{:profcsocials2:unitat_8_art_renaixentista_barroc_material_estudi.doc|Material d'estudi}}
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_8_art_renaixentista_i_barroc_activitats.docx|Activitats}}
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_8_lart_renaixentista_i_el_barroc.odp|Presentació dels continguts treballats a classe}}
  
 ===== UD9 La fi de l'Antic Règim i les revolucions liberals a Europa ===== ===== UD9 La fi de l'Antic Règim i les revolucions liberals a Europa =====
  
 +{{ :profcsocials2:resizer.jpg?200|}}
 //Continguts més importants:// //Continguts més importants://
  
Línia 130: Línia 169:
   * Les revolucions nacionals a Europa   * Les revolucions nacionals a Europa
          
 +==== RECURSOS DE LA UNITAT ====
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_9_la_fi_de_l_antic_regim_i_les_revolucions_liberals_a_europa_apunts.doc|Material d'estudi}}
 +
 +{{:profcsocials2:unitat_9_la_fi_de_l_antic_regim_i_les_revolucions_liberals_a_europa_activitats.docx|Activitats}}
 +
 +{{:profcsocials2:la_fi_de_l_antic_regim_i_les_revolucions_lliberals_a_europa.pptx|Presentació dels continguts treballats a classe}}