“Si volem entendre el futur, hem d'entendre la física”


UNITAT 1: LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

- 1._les_ciencies_experimentals.pptx

- practica_._mentos_i_cocacola.pdf

UNITAT 2: LA MATÈRIA

- 2._la_materia.pptx

- practica._el_gel_del_planeta.pdf

- practica._columna_de_densitats.pdf

- activitats_la_materia.docx

UNITAT 3: LES SUBSTÀNCIES PURES I LES MESCLES

- 3._substancies_pures_i_mescles.pptx

- practica._separacio_de_mescles.pdf

- activitats_model_substancia.docx

- correccio_exercicis_llibre.pptx

UNITAT 4: LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA

UNITAT 5: UNIONS D'ÀTOMS

UNITAT 6: LES REACCIONS QUÍMIQUES

UNITAT 7: TOT ÉS QUÍMICA

UNITAT 8: FORCES I MOVIMENTS

UNITAT 9: ELS ELECTRONS EN MOVIMENT

UNITAT 10: IMANTS I CORRENT ELÈCTRIC


“Perquè els petits canvis, són poderosos”


UNITAT 7: EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ

- el_canvi_climatic_ja_es_aqui.pptx

- instruccions_projecte_canvi_climatic.pptx

UNITAT 8: SÓN NATURALS LES CATÀSTROFES

- els_desastres_naturals.pptx

- model_examen_canvi_climatic_desastres.pdf

UNITAT 9: L'ENERGIA I EL PROBLEMA ENERGÈTIC

- energia_i_el_problema_energetic.pptx

- instruccions_presentacio_energia.pptx

UNITAT 10: HI HA AIGUA PER TOTS?

UNITAT 11: CAP A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

UNITAT 12: MATERIALS: ÚS I CONSUM

UNITAT 13: NOVES NECESSITATS, NOUS MATERIALS

UNITAT 14: UN MÓN INTERCONNECTAT: LA REVOLUCIÓ DIGITAL