calendari_i_links_classes_zoom.docx


“Si volem entendre el futur, hem d'entendre la física”


UNITAT 1: LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS

- 1._les_ciencies_experimentals.pptx

- practica_._mentos_i_cocacola.pdf

UNITAT 2: LA MATÈRIA

- 2._la_materia.pptx

- practica._el_gel_del_planeta.pdf

- practica._columna_de_densitats.pdf

- activitats_la_materia.docx

UNITAT 3: LES SUBSTÀNCIES PURES I LES MESCLES

- 3._substancies_pures_i_mescles.pptx

- practica._separacio_de_mescles.pdf

- activitats_model_substancia.docx

- repas_i_exercicis_llibre.pptx

UNITAT 4: LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA

- 4._la_composicio_de_la_materia.pptx

- projecte_atoms_3r_eso.pptx

- rubrica_exposicio_projecte.pdf

- activitat_radioactivitat.docx

- exercicis_repas_examen.docx

- practica._flames_de_colors.docx

UNITAT 5: UNIONS D'ÀTOMS

- 5._unions_atoms.pptx

- practica_identificacio_cristalls.pdf

- exercicis_repas_del_mol.pptx

UNITAT 6: LES REACCIONS QUÍMIQUES

- 6._reaccions_quimiques.pptx

- exercicis_repas_reaccions_quimiques.docx

MATERIAL DEL CONFINAMENT

- apunts_primera_sessio.docx

- apunts_segona_sessio.docx

- apunts_tercera_sessio.docx

- apunts_quarta_sessio.docx

- exercicis_primera_sessio.docx

- exercicis_segona_sessio.docx

ACTIVITAT PER PUJAR UN 0,3 LA NOTA DEL CURS

- activitat_revista_de_ciencia.docx


“Perquè els petits canvis, són poderosos”


UNITAT 1: EL NOSTRE LLOC A L'UNIVERS

- 1._el_nostre_univers.pptx

- activitat_temps_univers.docx

UNITAT 2: QUÈ ENS VA FER HUMANS?

- 2._que_ens_va_fer_humans.pptx

- taula_dels_hominids.docx

- sapiens._una_breu_historia_de_l_-_yuval_noah_harari.pdf

UNITAT 3: PLAGUES DEL SEGLE XXI

- 3._les_plagues_del_segle_xxi.pptx

UNITAT 4: LA REVOLUCIÓ GENÈTICA

- 6._la_revolucio_genetica.pptx

UNITAT 7: EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ

- el_canvi_climatic_ja_es_aqui.pptx

- instruccions_projecte_canvi_climatic.pptx

UNITAT 8: SÓN NATURALS LES CATÀSTROFES

- els_desastres_naturals.pptx

- model_examen_canvi_climatic_desastres.pdf

UNITAT 9: L'ENERGIA I EL PROBLEMA ENERGÈTIC

- energia_i_el_problema_energetic.pptx

- instruccions_presentacio_energia.pptx

UNITAT 10: HI HA AIGUA PER TOTS?

- hi_ha_aigua_per_tots.pptx

- exercici_aigua.docx

UNITAT EXTRA: EL FUTUR DEL MÓN CONTEMPORANI

- el_futur_del_mon_contemporani.docx


“Poderoso caballero es Don Dinero”


UNITAT 1: INVERSIONS, DEUTES I ASSEGURANCES

- 1._inversions_i_deutes.pptx

- examen_inversions_i_deutes.docx

UNITAT 2: ELS DINERS I LES SEVES FORMES

- 2._els_diners_i_les_seves_formes.pptx

- activitat_avaluable_economia.docx

UNITAT 3: PRODUCCIÓ I PREUS

- 3._produccio_i_preus.pptx

- mapa_conceptual.pdf

- activitats_avaluables_produccio_i_preus.docx

UNITAT 4: EL MERCAT DE TREBALL

- el_mercat_de_treball_1ra_part.pdf

- el_mercat_de_treball_2na_part.pdf


“Les matemàtiques són aquella cosa extranya que, incomprensiblement,
fan que el món sigui comprensible”


CONFINAMENT: EQUACIONS DE SEGON GRAU

- 1._equacions_2n_grau.pptx