Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

psanthill:psanthillini [2019/10/11 10:26]
psanthill
psanthill:psanthillini [2020/02/23 12:43] (actual)
psanthill
Línia 14: Línia 14:
  
 - {{:psanthill:2._la_materia.pptx|}} - {{:psanthill:2._la_materia.pptx|}}
 +
 +- {{:psanthill:practica._el_gel_del_planeta.pdf|}}
  
 - {{:psanthill:practica._columna_de_densitats.pdf|}} - {{:psanthill:practica._columna_de_densitats.pdf|}}
  
-- {{:psanthill:exercicis_de_repas.pdf|}}+- {{:psanthill:activitats_la_materia.docx|}}
  
 <fc #008080>**UNITAT 3: LES SUBSTÀNCIES PURES I LES MESCLES**</fc> <fc #008080>**UNITAT 3: LES SUBSTÀNCIES PURES I LES MESCLES**</fc>
  
-<fc #008080>**UNITAT 4UNIONS D'ÀTOMS**</fc>+- {{:psanthill:3._substancies_pures_i_mescles.pptx|}}
  
-<fc #008080>**UNITAT 5LES REACCIONS QUÍMIQUES**</fc>+- {{:psanthill:practica._separacio_de_mescles.pdf|}}
  
-<fc #008080>**UNITAT 6TOT ÉS QUÍMICA**</fc>+- {{:psanthill:activitats_model_substancia.docx|}}
  
-<fc #008080>**UNITAT 7FORCES I MOVIMENTS**</fc>+- {{:psanthill:repas_i_exercicis_llibre.pptx|}}
  
-<fc #008080>**UNITAT 8ELS ELECTRONS EN MOVIMENT**</fc>+<fc #008080>**UNITAT 4LA COMPOSICIÓ DE LA MATÈRIA**</fc>
  
-<fc #008080>**UNITAT 9: IMANTS I CORRENT ELÈCTRIC**</fc>+- {{:psanthill:4._la_composicio_de_la_materia.pptx|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:projecte_atoms_3r_eso.pptx|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:rubrica_exposicio_projecte.pdf|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:activitat_radioactivitat.docx|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:exercicis_repas_examen.docx|}} 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 5: UNIONS D'ÀTOMS**</fc> 
 + 
 +- {{:psanthill:5._unions_atoms.pptx|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:practica_identificacio_cristalls.pdf|}} 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 6: LES REACCIONS QUÍMIQUES**</fc> 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 7: TOT ÉS QUÍMICA**</fc> 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 8: FORCES I MOVIMENTS**</fc> 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 9: ELS ELECTRONS EN MOVIMENT**</fc> 
 + 
 +<fc #008080>**UNITAT 10: IMANTS I CORRENT ELÈCTRIC**</fc>
  
 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Línia 40: Línia 66:
  
 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
 +
 +<fc #008000>**UNITAT 1: EL NOSTRE LLOC A L'UNIVERS**</fc>
 +
 +- {{:psanthill:1._el_nostre_univers.pptx|}}
 +
 +- {{:psanthill:activitat_temps_univers.docx|}}
 +
 +<fc #008000>**UNITAT 2: QUÈ ENS VA FER HUMANS?**</fc>
 +
 +
 +
 +- {{:psanthill:sapiens._una_breu_historia_de_l_-_yuval_noah_harari.pdf|}}
 +
 +<fc #008000>**UNITAT 3: LA REVOLUCIÓ GENÈTICA**</fc>
  
 <fc #008000>**UNITAT 7: EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ**</fc> <fc #008000>**UNITAT 7: EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ**</fc>
Línia 54: Línia 94:
  
 <fc #008000>**UNITAT 9: L'ENERGIA I EL PROBLEMA ENERGÈTIC**</fc> <fc #008000>**UNITAT 9: L'ENERGIA I EL PROBLEMA ENERGÈTIC**</fc>
 +
 +- {{:psanthill:energia_i_el_problema_energetic.pptx|}}
 +
 +- {{:psanthill:instruccions_presentacio_energia.pptx|}}
  
 <fc #008000>**UNITAT 10: HI HA AIGUA PER TOTS?**</fc> <fc #008000>**UNITAT 10: HI HA AIGUA PER TOTS?**</fc>
  
-<fc #008000>**UNITAT 11CAP A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE**</fc>+- {{:psanthill:hi_ha_aigua_per_tots.pptx|}} 
 + 
 +- {{:psanthill:exercici_aigua.docx|}}
  
 <fc #008000>**UNITAT 12: MATERIALS: ÚS I CONSUM**</fc> <fc #008000>**UNITAT 12: MATERIALS: ÚS I CONSUM**</fc>
Línia 66: Línia 112:
  
 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
 +
 +{{:psanthill:economia.jpg?400|}}
 +
 +<fs large>//"Poderoso caballero es Don Dinero"//</fs>
 +
 +---------------------------------------------
 +
 +<fc #0000FF>**UNITAT 1: INVERSIONS, DEUTES I ASSEGURANCES**</fc>
 +
 +- {{:psanthill:1._inversions_i_deutes.pptx|}}
 +
 +<fc #0000FF>**UNITAT 2: ELS DINERS I LES SEVES FORMES**</fc>
 +
 +- {{:psanthill:2._els_diners_i_les_seves_formes.pptx|}}
 +
 +