Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ptejero:3_eso._2017_2018 [2018/06/19 11:22]
ptejero
ptejero:3_eso._2017_2018 [2018/06/28 14:57] (actual)
ptejero
Línia 1: Línia 1:
  
 +
 +
 +<note important>{{:ptejero:feina_estiu_2018.pdf|Septiembre 2018}}</note>
  
 {{:ptejero:criteris_3r_eso_._pilar.docx| Criterios de Evaluación. 3º ESO. 2017/2018}} {{:ptejero:criteris_3r_eso_._pilar.docx| Criterios de Evaluación. 3º ESO. 2017/2018}}