Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ptejero:4_eso._2018_2019 [2018/09/12 09:51]
ptejero creat
ptejero:4_eso._2018_2019 [2018/09/24 10:29] (actual)
ptejero
Línia 1: Línia 1:
 {{:ptejero:criterios_de_materia._4_eso.docx|Criterios de materia de 4º ESO}} {{:ptejero:criterios_de_materia._4_eso.docx|Criterios de materia de 4º ESO}}
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=YqZ3C8EJwbA|Romanticismo en Delacroix]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0|La revolución industrial]]