Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ptejero:4_eso._2018_2019 [2018/09/12 09:51]
ptejero creat
ptejero:4_eso._2018_2019 [2019/01/24 12:34] (actual)
ptejero
Línia 1: Línia 1:
 +
 +<note important>Fechas de exámenes y entrega de trabajos:
 +6 de febrero: examen de competencias en clase de lengua castellana
 +12 de febrero: examen "oficial" de competencias básicas
 +20 de febrero: entrega del trabajo de Bécquer
 +20 de marzo: examen final del segundo trimestre (entrará sintaxis y Bécquer)</note>
 +
 +{{:ptejero:trabajo_becquer.pdf|Trabajo Bécquer}}
 +
 +
 +
 +{{:ptejero:oracion.pdf| La oración}}
 +
 +{{:ptejero:oracion_compuesta_esquema.pdf|La oración compuesta}}
 +
 +{{:ptejero:la_coordinacion.pdf|La coordinación}}
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_esquema.pdf| Oraciones subordinadas}}
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_sustantivas_esquema.pdf|Oraciones subordinadas sustantivas}}
 +
 +{{:ptejero:oracionones_subordinadas_adjetivas_relativo_esquema.pdf|Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 1}}
 + 
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_adjetivas_funciones_esquema.pdf|Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 2}}
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_adverbiales_de_lugar_tiempo_y_modo.pdf|Oraciones subordinadas adverbiales 1}}
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_advebriales_concesivas_y_condicionales.pdf|Oraciones subordinadas adverbiales 2}}
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_adverbiales_causales_y_finales.pdf|Oraciones subordinadas adverbiales 3}}
 +
 +
 +{{:ptejero:oraciones_subordinadas_adverbiales_consecutivas_comparativas.pdf|Oraciones subordinadas adverbiales 4}}
 +
 +
 +
 +
 +{{:ptejero:revolucion_industrial.pdf|Revolución industrial}}
 +
 +{{:ptejero:romanticismo.pdf|Romanticismo}}
 +
 {{:ptejero:criterios_de_materia._4_eso.docx|Criterios de materia de 4º ESO}} {{:ptejero:criterios_de_materia._4_eso.docx|Criterios de materia de 4º ESO}}
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=YqZ3C8EJwbA|Romanticismo en Delacroix]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0|La revolución industrial]]