Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ptejero:materiales_de_lengua [2018/09/12 10:17]
ptejero
ptejero:materiales_de_lengua [2018/09/17 11:15] (actual)
ptejero
Línia 1: Línia 1:
 +
 +{{:ptejero:niveles_lengua.pdf|Niveles de la lengua}}
 +
 +{{:ptejero:funciones_del_lenguaje.pdf| Funciones del lenguaje}}
 +
 {{:ptejero:caracteristicas_textos._2015doc.pdf| Características de los textos}} {{:ptejero:caracteristicas_textos._2015doc.pdf| Características de los textos}}
  
 {{:ptejero:criterios_correccion_redaccion._2eso2016-2017.pdf|Criterios de corrección de una redacción}} {{:ptejero:criterios_correccion_redaccion._2eso2016-2017.pdf|Criterios de corrección de una redacción}}
  
 +{{:ptejero:tipologia_textual.2016.pdf|Tipología textual}}
 +
 +{{:ptejero:narracion_2015.pdf| Texto narrativo}}
  
 {{:ptejero:descripcion2013.pdf| Texto descriptivo}} {{:ptejero:descripcion2013.pdf| Texto descriptivo}}
  
 {{:ptejero:dialogo2013-2014.pdf| Diálogo}} {{:ptejero:dialogo2013-2014.pdf| Diálogo}}
 +
 +{{:ptejero:morfologia2015.pdf|Morfología}}
  
 {{:ptejero:categorias_gramaticales._2016.pdf|Categorías gramaticales}} {{:ptejero:categorias_gramaticales._2016.pdf|Categorías gramaticales}}
 +
 +{{:ptejero:pronombrespersonalescuadro.jpg?200| Cuadro pronombres personales}}
 +
 +
 +
 +{{:ptejero:funciones_sintacticas.pdf|Funciones sintácticas}}
 +
 +{{:ptejero:tipologia_textual.2016.pdf|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +