Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

ptejero:materiales_de_literatura [2018/09/12 10:15]
ptejero creat
ptejero:materiales_de_literatura [2018/11/21 17:19] (actual)
ptejero
Línia 5: Línia 5:
  
 {{:ptejero:figuras_retoricas.pdf|Figuras retóricas}} {{:ptejero:figuras_retoricas.pdf|Figuras retóricas}}
 +
 +
 +{{:ptejero:generos_literarios2.pdf|Géneros literarios}}
 +
 +
 +{{:ptejero:topicos_literarios3.pdf|Tópicos literarios}}
 +
 +{{:ptejero:topicoslit2.pdf|Tópicos literarios}}
 +
 +{{:ptejero:comentario_literario_2011-2012.pdf| Comentario literario}}
 +
 +{{:ptejero:literatura_medieval_1.pdf| Literatura medieval}}
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY|La Edad Media en 10 minutos]]
 +
 +{{:ptejero:cantar_de_mio_cid._apuntes.pdf| Cantar de Mio Cid}}
 +
 +{{:ptejero:resumen_del_cantar_de_mio_cid.pdf| Resumen Cantar de Mio Cid}}
 +
 +{{:ptejero:romancero.doc| Romancero}}
 +
 +{{:ptejero:romancero._solucion_.pdf|Romancero solución}}
 +
 +{{:ptejero:la_celestina._apuntes.pdf|La Celestina}}
 +
 +{{:ptejero:lazarillo.pdf|El Lazarillo}}
 +
 +{{:ptejero:renacimiento_y_barroco.pdf|Renacimiento y Barroco}}
 +
 +{{:ptejero:revolucion_industrial.pdf|Revolución industrial}}
 +
 +{{:ptejero:romanticismo.pdf| Romanticismo}}
 +
 +
 +
 +{{:ptejero:en_la_otra_punta_de_la_tierra_-_multimedia_1_.pdf| En la otra punta de la tierra}}
 +
 +{{:ptejero:federico_garcia_lorca.mp3|Federico García Lorca}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +