Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fiq4_eso [2018/05/30 08:40]
rmargarit
rmargarit:fiq4_eso [2019/01/04 18:55] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
 ===FÍSICA I QUÍMICA 4rt  ESO=== ===FÍSICA I QUÍMICA 4rt  ESO===
  
-== Unitats == 
- 
-{{:rmargarit:fiq3r:si_catala_final.pdf|Sistema intenacional}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq3r:metricconversionpracticecatala.pdf|factors de conversió}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq3r:sc_01tema1_.pdf|Solucionari dossier mesura i unitats}} 
- 
-== U 8: EL Moviment   U 9: Els moviments rectilini i circular == 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_cuadern_3_cinematica_edebe.pdf|solucionari dossier cinematica}} 
- 
- 
-[[http://www.educaplus.org/game/laboratorio-virtual-de-cinematica|gràfics amb educaplus]] 
- 
-[[http://cefax.org/eso/Cinematica/3_2graficas.html|grafiques educaplus]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/moving-man|the moving man]] 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_t_9_llibre_4_eso.pdf|solucionari t 9 llibre}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_adaptacio_curricular_cinematica_4_eso.pdf|solucionari dossier adaptació curricular}} 
- 
-==U 10 : Les forces == 
- 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=lK1ci50DUgc|video primera llei de Newton]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=1jw4dw6iXkQ&t=22s|Lleis de Newton en monopatí]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=0Dum68fZ1MI|mon beakman tercera llei]] 
- 
-[[http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Dinamica/index.htm|Educastur lleis de Newton]] 
- 
-[[http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/din/D4.htm|Inercia Ies Aguilarycano]] 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:forces_4_eso_modificat_2.pdf|Presentació tema forces}} 
- 
- 
-== U11 : La pressió == 
-<html><div style="position: relative; width: 300px; height: 200px;"><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_es.html" style="text-decoration: none;"><img src="https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure-600.png" alt="Bajo presión" style="border: none;" width="300" height="200"/><div style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px; background-color: #FFF; opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 24px; font-family: Arial,sans-serif;">Clic para Ejecutar</td></tr></table></a></div></html> 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_forces_i_pressio_fluids.pdf|solucionari dossier}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_llibre_forces_i_pressio_liquids.pdf|solucionari llibre}} 
- 
-== U12 L'energia== 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=IqV5L66EP2E|video energia cinètica i potencial]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=WSY4HzWZIlo|Força treball i energia]] 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:prelab_for_mechanical_motion_ke_pe_1_.doc|energia potencial i cinetica}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:sol_fq4_eso_cat_t12.pdf|solucionari llibre t 12}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_dossier_edebe_energia.pdf|solucionari dossier energia}} 
- 
-== U13 Energia tèrmica == 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:energiaicalor-modificat.pdf|presentacio energia i calor}} 
- 
- {{:rmargarit:fiq4:solucionari_dossier_edebe_calor.pdf|solucionari dossier calor}} 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:sol_fq4_eso_cat_t13.pdf| solucionari llibre t 13}} 
- 
-== U3 La taula periódica == 
- 
-{{:rmargarit:fiq4:solucionari_t3_la_taula_periodica.pdf|solucionari llibre t3}} 
- 
-== U4 L'enllaç químic == 
-{{:rmargarit:fiq4:sol_t4_enllac.pdf|solucionari t 4 enllaç}} 
- 
-== U5  Formulació inorgànica == 
-{{:rmargarit:fiq4:sol_t5_formulacio_inorganica.pdf|solucionari t 5 formulació inorgànica}}