Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/02/21 07:23]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/02/21 07:25] (actual)
rmargarit
Línia 55: Línia 55:
  
 {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}} {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}}
- 
-{{:rmargarit:fis_2_bat:resum_camp_gravitatori_v2_fisica_2_batx.pdf|resum camp gravitatori}}