Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/05/25 10:22]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/07/08 18:54] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-<fs large>** FISICA 2 BAT PREPARACIÓ PAU**</fs> 
-  
  
-Si necessiteu resums, aclariments,  etc m'escriviu al correu <fs larger>**mmargar1@xtec.cat**</fs> o al correu del centre. 
- 
- 
-Teniu el llibre, els resums, el dossier dels problemes PAU i les solucions compartides en un **DRIVE.** 
- 
- <note important> 
-<fc #FF0000><fs large>**CLASSES PREPARACIO PAU 2020 
-**</fs></fc> 
- 
-  * **Contacte**: A les hores de classe estaré connectada per si em voleu enviar un correu o un hangouts. Qualsevol altra hora per correu i respondré aixi que pugui. Els dimarts i divendres podeu solicitar entrevista amb video hangouts o zoom 
-  * ** Estructura de les classes** : Es tracta que feu examens de les PAU començant pels de l'ultim any. Si veieu que hi ha algun tema que se us resisteix, repasseu la teoria amb el llibre, el resum que teniu al drive i les presentacions que us he penjat . I sempre podeu preguntar-me   
-  * **Temari**: Donada la flexibilitat de les PAU d'aquest any, podeu deixar el tema de la FÍSICA NUCLEAR que no l'hem fet gens a classe. De tota manera el podeu estudiar amb les presentacions i els problemes 
-</note> 
  
  
Línia 20: Línia 5:
            
  
- ** PAU **  + 
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:pau-2020_centres_fisica.pdf|NOVES INSTRUCCIONS PAU}} +
-L’examen consisteix a respondre a **<fc #FF0000>QUATRE de vuit preguntes</fc>**. Cada pregunta val 2,5 punts. +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:orientacions-per-a-lexamen-de-fisica.pdf|Orientacions examen fisica}} +
- +
-  * [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau 3 ultims anys]] +
- +
-  * [[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]] +
- +
-  * [[https://www.selecat.cat/|examens PAU i solucions Selecat]] +
- +
- +
- +
-**U00  XIFRES SIGNIFICATIVES I ERRORS EN LES MESURES**  +
-  * Teniu al DRIVE els documents corresponents a aquest tema, que bàsicament es refereix a com presentar els resultats ( xifres significatives). No cal que us ho aprengueu peò ho llegiu. Recordeu que posar masses xifres significatives o massa poques resta punts i que heu de procurar utilitzar la notació científica ( prepareu la calculadora ) +
- +
-** U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL** +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}} +
- +
- +
-** U1 CAMP GRAVITATORI** +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}} +
- +
- +
- +
-** U2 CAMP ELECTRIC**  +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2}} +
- +
- +
-** U3 ELECTROMAGNETISME I**  +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_3.pdf|Sol U3}} +
- +
- **U4 ELECTROMAGNETISME II** +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_4.pdf|sol U4}} +
- +
-**U5 MHS**  +
- +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=XnwgmzZVyWk|Video Unicoos MHS]] +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u5.pdf|sol U5}} +
- +
- +
-** U6 FENOMENS ONDULATORIS**  +
- +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA|Youtube difraccio]] +
- +
-  * [[https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm|Simulació ona estacionaria ]] +
- +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=0rbJ0yNjkqo|video ones estacionaries amb extrems fixos]] +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u6.pdf| Sol. U6}} +
- +
- +
- +
- +
-**U7 LA LLUM  +
-** +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0|Experiment de Young video]] +
- +
-  * [[https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/index.html|Simulació experiment de Young]] +
- +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=5CLj9uJPQKg|video explicació efecte fotoelectric]] +
- +
-  * [[http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3241/html/2_efecto_fotoelctrico.html|simulacio efecte fotoelectric]] +
- +
-  * [[https://www.youtube.com/watch?v=H8cAHG5gljY|unicoos relativitat]] +
- +
-  * [[https://www.britannica.com/science/light/Youngs-double-slit-experiment|enciclopedia britanica experiment de Young i altres]] +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u7.pdf|sol U7}} +
- +
- +
-** U8 FÍSICA NUCLEAR**  +
-  * [[http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html|La aventura de las particulas]] +
- +
-  * [[https://lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.standard_model|Model estandard LHC]] +
- +
-  * [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]] +
- +
-  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u8.pdf|Sol U8}} +
- +