Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/10/11 07:51]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/03/27 12:18] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
 ==== FISICA 2 BATXILLERAT ==== ==== FISICA 2 BATXILLERAT ====
-=== PREPARACIO PAU ===+ 
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau]] 
  
-[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]]+<fc #FF0000><fs x-large>TANCAMENT CENTRES</fs></fc>;
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:dossierfisica_10-18.pdf|PROBLEMES PAU PER TEMES}}+<fs large>[[https://www.ara.cat/societat/selectivitat-ajorna-mes-flexibilitzaran-preguntes-coronavirus-covid_0_2423157798.html|La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol i es flexibilitzaran les preguntes]]</fs>
  
-[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARIS PAU FISICA ANTICS]] 
  
-{{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}+=== ATENCIO=== 
  
-=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL === +[[https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1585420|Acces lliure llibre fisica digital mc graw]]
-[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1a.cfm|Simulacio representacio vectors]]+
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1b.cfm|suma vectors: angles 90º i regla del poligon]]+Si necessiteu resums, aclariments,  etc m'escriviu al correu <fs larger>**mmargar1@xtec.cat**</fs>
  
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Resolution|suma metode paral·lelogram i metode trigonometric]]+Us proposo un calendari de seguiment de l'assignatura, no és obligatori, però pels que es vulguin presentar a les PAU és recomanable 
 +Teniu el llibre, els resums, el dossier dels problemes PAU i les solucions.
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|suma de vectors per components]]+  *  <fc #FF0000>16 Març al 22 de Març</fc>     "Unitat 6 fenomens ondulatoris" 
 +  * <fc #FF0000>25 Març al 3 Abril</fc>    "Unitat 7 Naturalesa de la Llum" 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive|interactiu suma de vectors]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=Rp94H7KG-oQ|teoria integrals]]+     
  
-[[https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_742983&feature=iv&src_vid=LCAVWJuq4NU&v=Ya0nQt4exBQ#t=10s|derivades cinematica]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]] 
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}}+=== PREPARACIO PAU ===
  
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:orientacions-per-a-lexamen-de-fisica.pdf|Orientacions examen fisica}}
  
-=== U1 CAMP GRAVITATORI ===+[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau]]
  
-[[http://www.astronoo.com/es/articulos/posiciones-de-los-planetas.html|Simulador de posicions dels planetes al sistema solar]]+[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]]
  
-[[https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/les_estacions_de_any/|simulacio estacions educaixa]] 
  
 +[[https://www.selecat.cat/|examens PAU i solucions Selecat]]
  
  
-[[http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html|simulacio estacions]] 
  
-{{:rmargarit:velocitat_escapament_imatge.gif?direct&200|vel esc}}+{{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
  
-[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/SatelliteLab/index.html|simulador satellits]]+=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL ===
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}} 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=eDElh75Vq3c|Que es la gravetat? (un minut de física )]] 
  
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}}
  
  
-=== U2 CAMP ELECTRIC === 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|smartlearning for all charges]]+=== U1 CAMP GRAVITATORI ===
  
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio globus carregues]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video ions angles]]+{{:rmargarit:velocitat_escapament_imatge.gif?direct&200|vel esc}}
  
-[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]] 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]]+{{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}}
  
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html#c1|hiperphysics]] 
  
-[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields|Carregues i camps PHET Colorado]]+{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}}
  
-[[http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/fuerza_electr.html|Electrostatica UPC Madrid]] 
  
-[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/coulomb|Llei de coulomb interactiu]] 
  
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html|hyperphisics]] 
  
  
-[[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]] 
  
  
 +=== U2 CAMP ELECTRIC ===
  
-Practica camp electric. Haureu de descarregar el programa electrostatica jar [[https://sites.google.com/a/xtec.cat/pagina-de-rosa-margarit/fisica-2-batxillerat|Aquí]] 
  
-=== U3 MAGNETISME === +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2}}
-[[https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA|video magnetisme]]+
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=vgWiBYuPpjw|video camp magnetic]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|video induccio electromagnètica]] 
- 
-[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/magneticfieldwire_es.htm|Walter Fendt corrent eletrica i camp magnetic]] 
- 
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/magfor.html#c3|Força Lorentz regla ma dreta]] 
- 
-[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/lorentzforce_es.htm|Força de Lorentz Walter Fendt]] 
- 
-[[http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/solenoid_magnetic_field_current_poles_north_south.htm|regla ma dreta]] 
- 
- 
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/cyclot.html|ciclotró]] 
- 
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/maspec.html|espectrometre de masses]] 
- 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=q55rJlM5zTM|youtube simulacio ciclotró]] 
- 
-[[http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/2-CD-Fiisca-TIC/2-3Magnetismo/Oersted.htm|Experiencia Oersted]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo|video motor electric]] 
- 
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]] 
  
 +=== U3 MAGNETISME ===
  
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_3.pdf|Sol U3}}
  
 === U4 Electromagnetisme II === === U4 Electromagnetisme II ===
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|smartlearning inducció electromagnetica]] 
  
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/farlaw.html|Llei de Farady i Llei de Lenz]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3HyORmBip-w|llei de faraday]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=BZaTW6lnaEg|Llei faraday Pensylvania]] 
- 
-[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/faraday|Simulacio fem induida en un conductor rectilini]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]] 
  
  
Línia 131: Línia 84:
  
 ===U5 MHS === ===U5 MHS ===
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_harmonic_motion|wikipedia]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=T7fRGXc9SBI&feature=youtu.be|oscil·lacio harmonica]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=P-Umre5Np_0|sprai paint oscilator]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=di2FVYgem5M|Walter Lewin simple Harmonic motion]] 
- 
-[[http://www.phy.hk/wiki/j/Eng/springSHM/springSHM_js.htm|molla i moviment harmonic simple]] 
- 
-[[http://www.educaplus.org/game/movimiento-armonico-simple|Movimiento armónico simple educaplus]] 
- 
-[[https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8ndol_matem%C3%A0tic|Pendol wikipedia]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=ddEpJEDSevE|Walter Lewin pendol]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=onxGV17isfQ|Walter Lewin energia pendol]] 
- 
-[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm|caracteristiques ones]] 
  
  
Línia 160: Línia 95:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA|Youtube difraccio]] [[https://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA|Youtube difraccio]]
  
-[[http://www.falstad.com/ripple/|cubeta d'ones]]+{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u6.pdfSol. U6}}
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/waves/Lesson-3/Interference-of-Waves|Interferencia]] 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Waves-and-Sound/Wave-Addition/Wave-Addition-Interactive|suma d'ones]] 
  
-[[http://iwant2study.org/lookangejss/04waves_11superposition/ejss_model_wave1d01/wave1d01_Simulation.xhtml|superposició d'ones]] 
  
-[[https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm|ones estacionaries walter fendt]]+=== U7 La llum ===
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q|taller de ondas y sonido video]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0|Experiment de Young video]]
  
 +[[https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/index.html|Simulació experiment de Young]]
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=5CLj9uJPQKg|video explicació efecte fotoelectric]]
  
-=== U7 La llum ===+[[http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3241/html/2_efecto_fotoelctrico.html|simulacio efecte fotoelectric]]
  
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=H8cAHG5gljY|unicoos relativitat]]
  
 +[[https://www.britannica.com/science/light/Youngs-double-slit-experiment|enciclopedia britanica experiment de Young i altres]]
  
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u7.pdf|sol U7}}
  
 === U8 Fisica nuclear === === U8 Fisica nuclear ===
Línia 187: Línia 124:
  
  
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u8.pdf|Sol U8}}