Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2018/09/11 23:30]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2018/11/12 07:39] (actual)
rmargarit
Línia 2: Línia 2:
  
 {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}} {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
 +
 +=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL ===
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1a.cfm|Simulacio representacio vectors]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1b.cfm|suma vectors: angles 90º i regla del poligon]]
 +
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Resolution|suma metode paral·lelogram i metode trigonometric]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|suma de vectors per components]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive|interactiu suma de vectors]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Rp94H7KG-oQ|teoria integrals]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_742983&feature=iv&src_vid=LCAVWJuq4NU&v=Ya0nQt4exBQ#t=10s|derivades cinematica]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucio llibre U0}}
 +
 +=== U1 CAMP GRAVITATORI ===
 +
 +[[http://www.astronoo.com/es/articulos/posiciones-de-los-planetas.html|Simulador de posicions dels planetes al sistema solar]]
 +
 +[[https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/les_estacions_de_any/|simulacio estacions educaixa]]
 +
 +
 +
 +[[http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html|simulacio estacions]]
 +
 +[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/SatelliteLab/index.html|simulador satellits]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}}
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:solucionari_t_1.pdf|solucionari U1}}
 +
 +=== U2 CAMP ELECTRIC ===
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|smartlearning for all charges]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio globus carregues]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video ions angles]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields|Carregues i camps PHET Colorado]]
 +
 +[[http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/fuerza_electr.html|Electrostatica UPC Madrid]]
 +
 +[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/coulomb|Llei de coulomb interactiu]]
 +
 +