Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2018/09/11 23:30]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2018/09/18 08:47] (actual)
rmargarit
Línia 2: Línia 2:
  
 {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}} {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
 +
 +=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL ===
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1a.cfm|Simulacio representacio vectors]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1b.cfm|suma vectors: angles 90º i regla del poligon]]
 +
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Resolution|suma metode paral·lelogram i metode trigonometric]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|suma de vectors per components]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|interactiu suma de vectors]]
 +
 +
 +
 +