Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2018/09/11 23:30]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/02/08 00:53] (actual)
rmargarit
Línia 2: Línia 2:
  
 {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}} {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
 +
 +=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL ===
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1a.cfm|Simulacio representacio vectors]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1b.cfm|suma vectors: angles 90º i regla del poligon]]
 +
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Resolution|suma metode paral·lelogram i metode trigonometric]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|suma de vectors per components]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive|interactiu suma de vectors]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=Rp94H7KG-oQ|teoria integrals]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_742983&feature=iv&src_vid=LCAVWJuq4NU&v=Ya0nQt4exBQ#t=10s|derivades cinematica]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucio llibre U0}}
 +
 +=== U1 CAMP GRAVITATORI ===
 +
 +[[http://www.astronoo.com/es/articulos/posiciones-de-los-planetas.html|Simulador de posicions dels planetes al sistema solar]]
 +
 +[[https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/les_estacions_de_any/|simulacio estacions educaixa]]
 +
 +
 +
 +[[http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html|simulacio estacions]]
 +
 +[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/SatelliteLab/index.html|simulador satellits]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}}
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:solucionari_t_1.pdf|solucionari U1}}
 +
 +=== U2 CAMP ELECTRIC ===
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|smartlearning for all charges]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio globus carregues]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video ions angles]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]]
 +
 +[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html#c1|hiperphysics]]
 +
 +[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields|Carregues i camps PHET Colorado]]
 +
 +[[http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/fuerza_electr.html|Electrostatica UPC Madrid]]
 +
 +[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/coulomb|Llei de coulomb interactiu]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html|hyperphisics]]
 +
 +
 +[[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2 }}
 +
 +Practica camp electric. Haureu de descarregar el programa electrostatica jar [[https://sites.google.com/a/xtec.cat/pagina-de-rosa-margarit/fisica-2-batxillerat|Aquí]]
 +
 +=== U3 MAGNETISME ===
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA|video magnetisme]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=vgWiBYuPpjw|video camp magnetic]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|video induccio electromagnètica]]
 +
 +[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/magneticfieldwire_es.htm|Walter Fendt corrent eletrica i camp magnetic]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/magfor.html#c3|Força Lorentz regla ma dreta]]
 +
 +[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/lorentzforce_es.htm|Força de Lorentz Walter Fendt]]
 +
 +[[http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/solenoid_magnetic_field_current_poles_north_south.htm|regla ma dreta]]
 +
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/cyclot.html|ciclotró]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/maspec.html|espectrometre de masses]]
 +
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=q55rJlM5zTM|youtube simulacio ciclotró]]
 +
 +[[http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/2-CD-Fiisca-TIC/2-3Magnetismo/Oersted.htm|Experiencia Oersted]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo|video motor electric]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_tema_3.pdf|sol. U3}}
 +
 +=== U4 Electromagnetisme II ===
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|smartlearning inducció elecctromagnetica]]
 +
 +[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/farlaw.html|Llei de Farady i Llei de Lenz]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=3HyORmBip-w|llei de faraday]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=BZaTW6lnaEg|Llei faraday Pensylvania]]
 +
 +[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/faraday|Simulacio fem induida en un conductor rectilini]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_4.pdf|sol. U4}}
 +
 +{{:rmargarit:campmagntic-101114155114-phpapp02_1_.pdf|presentacio magnetisme}}