Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/04/04 00:09]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/06/17 17:42] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
 ==== FISICA 2 BATXILLERAT ==== ==== FISICA 2 BATXILLERAT ====
 +=== PREPARACIO PAU ===
 +
 +[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau]]
 +
 +[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:dossierfisica_10-18.pdf|PROBLEMES PAU PER TEMES}}
 +
 +[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARIS PAU FISICA ANTICS]]
  
 {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}} {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
Línia 21: Línia 30:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]] [[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucio llibre U0}} 
  
 === U1 CAMP GRAVITATORI === === U1 CAMP GRAVITATORI ===
Línia 37: Línia 45:
 {{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}} {{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}}
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:solucionari_t_1.pdf|solucionari U1}}+
  
 === U2 CAMP ELECTRIC === === U2 CAMP ELECTRIC ===
Línia 64: Línia 72:
 [[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]] [[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2 }}+
  
 Practica camp electric. Haureu de descarregar el programa electrostatica jar [[https://sites.google.com/a/xtec.cat/pagina-de-rosa-margarit/fisica-2-batxillerat|Aquí]] Practica camp electric. Haureu de descarregar el programa electrostatica jar [[https://sites.google.com/a/xtec.cat/pagina-de-rosa-margarit/fisica-2-batxillerat|Aquí]]
Línia 97: Línia 105:
 [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]] [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_tema_3.pdf|sol. U3}}+
  
 === U4 Electromagnetisme II === === U4 Electromagnetisme II ===
Línia 113: Línia 121:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]] [[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_4.pdf|sol. U4}} 
  
 {{:rmargarit:campmagntic-101114155114-phpapp02_1_.pdf|presentacio magnetisme}} {{:rmargarit:campmagntic-101114155114-phpapp02_1_.pdf|presentacio magnetisme}}
Línia 138: Línia 145:
 [[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm|caracteristiques ones]] [[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm|caracteristiques ones]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u5.pdf|sol U5}}+
  
  
Línia 159: Línia 166:
 [[https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q|taller de ondas y sonido video]] [[https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q|taller de ondas y sonido video]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u6.pdf|sol U6}}+
  
 === U7 La llum === === U7 La llum ===
  
-{{:rmargarit:sol_u7.pdf|sol U7}}+ 
 + 
 + 
 +=== U8 Fisica nuclear === 
 +[[http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html|La aventura de las particulas]] 
 + 
 +[[https://lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.standard_model|Model estandard LHC]] 
 + 
 +[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]] 
 + 
 + 
 +