Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/10/11 07:51]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/02/21 07:25] (actual)
rmargarit
Línia 6: Línia 6:
 [[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]] [[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]]
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:dossierfisica_10-18.pdf|PROBLEMES PAU PER TEMES}} 
  
-[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARIS PAU FISICA ANTICS]]+ 
 +[[https://www.selecat.cat/|examens PAU i solucions Selecat]] 
 + 
  
 {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}} {{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&200|espectre  do flauta}}
Línia 31: Línia 33:
  
 {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}} {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}}
 +
  
  
Línia 50: Línia 53:
  
 [[https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=eDElh75Vq3c|Que es la gravetat? (un minut de física )]] [[https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=eDElh75Vq3c|Que es la gravetat? (un minut de física )]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}}
 +
 +
  
  
Línia 62: Línia 69:
  
 [[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]] [[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]]
 +
 +[[https://www.edumedia-sciences.com/es/media/515-conductores-y-aislantes|simulacio conductors i aillants]]
  
 [[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]] [[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]]
 +
 +[[https://physics.stackexchange.com/questions/266280/measurement-of-electrostatic-induction|induccio electrostatica]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=x1-SibwIPM4|Walter Levin electrostatica]]
  
 [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html#c1|hiperphysics]] [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html#c1|hiperphysics]]
Línia 77: Línia 90:
  
 [[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]] [[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]]
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2}}
  
  
  
-Practica camp electric. Haureu de descarregar el programa electrostatica jar [[https://sites.google.com/a/xtec.cat/pagina-de-rosa-margarit/fisica-2-batxillerat|Aquí]] 
  
 === U3 MAGNETISME === === U3 MAGNETISME ===
Línia 111: Línia 125:
 [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]] [[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]]
  
 +[[https://www.unicoos.com/video/fisica/2-bachiller/electromagnetismo/campo-magnetico/fisica-campo-electrico-y-magnetico|unicoos camp electric i magnetic]]
  
 +{{:rmargarit:campmagntic-101114155114-phpapp02_1_.pdf|Presentacio un altre llibre}}
 +
 +{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_3.pdf|Sol U3}}
  
 === U4 Electromagnetisme II === === U4 Electromagnetisme II ===
Línia 126: Línia 144:
  
 [[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]] [[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]]
 +
 +{{:rmargarit:campmagntic-101114155114-phpapp02_1_.pdf|presentació Tema  un altre llibre}}
  
  
Línia 185: Línia 205:
  
 [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]] [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0|els llocs amb mes radiacio de la Terra]]