Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_2_batxillerat [2019/11/06 21:23]
rmargarit
rmargarit:fisica_2_batxillerat [2020/05/25 10:22] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-==== FISICA 2 BATXILLERAT ==== +<fs large>** FISICA 2 BAT PREPARACIÓ PAU**</fs> 
-=== PREPARACIO PAU ===+ 
  
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau]]+Si necessiteu resums, aclariments,  etc m'escriviu al correu <fs larger>**mmargar1@xtec.cat**</fs> o al correu del centre.
  
-[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]] 
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:dossierfisica_10-18.pdf|PROBLEMES PAU PER TEMES}}+Teniu el llibre, els resums, el dossier dels problemes PAU i les solucions compartides en un **DRIVE.**
  
-[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARIS PAU FISICA ANTICS]]+ <note important> 
 +<fc #FF0000><fs large>**CLASSES PREPARACIO PAU 2020 
 +**</fs></fc>
  
-{{:rmargarit:espectre_do_flauta_1.png?nolink&amp;200|espectre  do flauta}}+  * **Contacte**A les hores de classe estaré connectada per si em voleu enviar un correu o un hangouts. Qualsevol altra hora per correu i respondré aixi que pugui. Els dimarts i divendres podeu solicitar entrevista amb video hangouts o zoom 
 +  * ** Estructura de les classes** Es tracta que feu examens de les PAU començant pels de l'ultim anySi veieu que hi ha algun tema que se us resisteix, repasseu la teoria amb el llibre, el resum que teniu al drive i les presentacions que us he penjat . I sempre podeu preguntar-me   
 +  * **Temari**: Donada la flexibilitat de les PAU d'aquest any, podeu deixar el tema de la FÍSICA NUCLEAR que no l'hem fet gens a classe. De tota manera el podeu estudiar amb les presentacions i els problemes 
 +&lt;/note>;
  
-=== U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL === 
-[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1a.cfm|Simulacio representacio vectors]] 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Class/vectors/u3l1b.cfm|suma vectors: angles 90º i regla del poligon]]+  
 +     
  
 + ** PAU ** 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Vector-Resolution|suma metode paral·lelogram i metode trigonometric]]+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:pau-2020_centres_fisica.pdf|NOVES INSTRUCCIONS PAU}} 
 +L’examen consisteix a respondre a **<fc #FF0000>QUATRE de vuit preguntes</fc>**Cada pregunta val 2,5 punts.
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/vectors/Lesson-1/Component-Addition|suma de vectors per components]]+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:orientacions-per-a-lexamen-de-fisica.pdf|Orientacions examen fisica}}
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Vectors-and-Projectiles/Vector-Addition/Vector-Addition-Interactive|interactiu suma de vectors]]+  * [[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|examens pau 3 ultims anys]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=Rp94H7KG-oQ|teoria integrals]]+  * [[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=Xg16cwCNrgSqYlIeLTko-4RAZuDZsfca9iS9PiwU3lDQhH7Egf_q!-893665439!1373911971?0|posat a prova]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_742983&feature=iv&src_vid=LCAVWJuq4NU&v=Ya0nQt4exBQ#t=10s|derivades cinematica]]+  * [[https://www.selecat.cat/|examens PAU i solucions Selecat]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=LCAVWJuq4NU|integracio cinematica]] 
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}} 
  
 +**U00  XIFRES SIGNIFICATIVES I ERRORS EN LES MESURES** 
 +  * Teniu al DRIVE els documents corresponents a aquest tema, que bàsicament es refereix a com presentar els resultats ( xifres significatives). No cal que us ho aprengueu peò ho llegiu. Recordeu que posar masses xifres significatives o massa poques resta punts i que heu de procurar utilitzar la notació científica ( prepareu la calculadora )
  
 +** U0 INTROUCCIO AL CALCUL VECTORIAL**
  
-=== U1 CAMP GRAVITATORI ===+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u0.pdf|solucionari u0}}
  
-[[http://www.astronoo.com/es/articulos/posiciones-de-los-planetas.html|Simulador de posicions dels planetes al sistema solar]] 
  
-[[https://www.educaixa.com/microsites/astronomia/les_estacions_de_any/|simulacio estacions educaixa]]+** U1 CAMP GRAVITATORI**
  
 +  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}}
  
  
-[[http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html|simulacio estacions]] 
  
-{{:rmargarit:velocitat_escapament_imatge.gif?direct&200|vel esc}}+** U2 CAMP ELECTRIC** 
  
-[[https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/SatelliteLab/index.html|simulador satellits]]+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2}}
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:caiguda_lliure.docx|caiguda lliure- ara.cat -}} 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=eDElh75Vq3c|Que es la gravetat? (un minut de física )]]+** U3 ELECTROMAGNETISME I** 
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u1.pdf|solucionari U1}}+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_3.pdf|Sol U3}}
  
-{{:rmargarit:fis_2_bat:resum_camp_gravitatori_v2_fisica_2_batx.pdf|resum camp gravitatori}}+ **U4 ELECTROMAGNETISME II** 
 +  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u_4.pdf|sol U4}}
  
 +**U5 MHS** 
  
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=XnwgmzZVyWk|Video Unicoos MHS]]
 +  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u5.pdf|sol U5}}
  
  
 +** U6 FENOMENS ONDULATORIS** 
  
-=== U2 CAMP ELECTRIC ===+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA|Youtube difraccio]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|smartlearning for all charges]]+  * [[https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm|Simulació ona estacionaria ]]
  
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio globus carregues]]+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=0rbJ0yNjkqo|video ones estacionaries amb extrems fixos]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video ions angles]]+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u6.pdfSol. U6}}
  
-[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/build-an-atom|construir un atom]] 
  
-[[https://www.edumedia-sciences.com/es/media/515-conductores-y-aislantes|simulacio conductors i aillants]] 
  
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Static-Electricity/Aluminum-Can-Polarization/Aluminum-Can-Polarization-Interactive|Polaritzacio llauna alumini]] 
  
-[[https://physics.stackexchange.com/questions/266280/measurement-of-electrostatic-induction|induccio electrostatica]]+**U7 LA LLUM  
 +** 
 +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0|Experiment de Young video]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=x1-SibwIPM4|Walter Levin electrostatica]]+  * [[https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/index.html|Simulació experiment de Young]]
  
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefie.html#c1|hiperphysics]]+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=5CLj9uJPQKg|video explicació efecte fotoelectric]]
  
-[[https://phet.colorado.edu/es/simulation/charges-and-fields|Carregues i camps PHET Colorado]]+  * [[http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3241/html/2_efecto_fotoelctrico.html|simulacio efecte fotoelectric]]
  
-[[http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/fuerza_electr.html|Electrostatica UPC Madrid]]+  * [[https://www.youtube.com/watch?v=H8cAHG5gljY|unicoos relativitat]]
  
-[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/coulomb|Llei de coulomb interactiu]]+  * [[https://www.britannica.com/science/light/Youngs-double-slit-experiment|enciclopedia britanica experiment de Young i altres]]
  
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html|hyperphisics]]+  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u7.pdf|sol U7}}
  
  
-[[https://es.slideshare.net/lumorral/camp-electric-5778264|presentació camp electric]] +** U8 FÍSICA NUCLEAR**  
- +  * [[http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html|La aventura de las particulas]]
-{{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u2.pdf|sol U2}} +
- +
-{{:rmargarit:solucio_camp_electric_fotocopies.rar|solucions camp electric fotocopies}} +
- +
-=== U3 MAGNETISME === +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA|video magnetisme]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=vgWiBYuPpjw|video camp magnetic]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|video induccio electromagnètica]] +
- +
-[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/magneticfieldwire_es.htm|Walter Fendt corrent eletrica i camp magnetic]] +
- +
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/magfor.html#c3|Força Lorentz regla ma dreta]] +
- +
-[[http://www.walter-fendt.de/html5/phes/lorentzforce_es.htm|Força de Lorentz Walter Fendt]] +
- +
-[[http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/solenoid_magnetic_field_current_poles_north_south.htm|regla ma dreta]] +
- +
- +
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/cyclot.html|ciclotró]] +
- +
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/maspec.html|espectrometre de masses]] +
- +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=q55rJlM5zTM|youtube simulacio ciclotró]] +
- +
-[[http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/lentiscal/2-CD-Fiisca-TIC/2-3Magnetismo/Oersted.htm|Experiencia Oersted]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo|video motor electric]] +
- +
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/magnetic/wirfor.html|Força magnetica entre cables]] +
- +
- +
- +
-=== U4 Electromagnetisme II === +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|smartlearning inducció electromagnetica]] +
- +
-[[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/farlaw.html|Llei de Farady i Llei de Lenz]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3HyORmBip-w|llei de faraday]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=BZaTW6lnaEg|Llei faraday Pensylvania]] +
- +
-[[https://sites.google.com/site/physicsflash/home/faraday|Simulacio fem induida en un conductor rectilini]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=sENgdSF8ppA|Imant i coure]] +
- +
- +
- +
- +
-===U5 MHS === +
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_harmonic_motion|wikipedia]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=T7fRGXc9SBI&feature=youtu.be|oscil·lacio harmonica]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=P-Umre5Np_0|sprai paint oscilator]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=di2FVYgem5M|Walter Lewin simple Harmonic motion]] +
- +
-[[http://www.phy.hk/wiki/j/Eng/springSHM/springSHM_js.htm|molla i moviment harmonic simple]] +
- +
-[[http://www.educaplus.org/game/movimiento-armonico-simple|Movimiento armónico simple educaplus]] +
- +
-[[https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8ndol_matem%C3%A0tic|Pendol wikipedia]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=ddEpJEDSevE|Walter Lewin pendol]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=onxGV17isfQ|Walter Lewin energia pendol]] +
- +
-[[http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm|caracteristiques ones]] +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-=== U6 Fenomens ondulatoris === +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA|Youtube difraccio]] +
- +
-[[http://www.falstad.com/ripple/|cubeta d'ones]] +
- +
-[[https://www.physicsclassroom.com/class/waves/Lesson-3/Interference-of-Waves|Interferencia]] +
- +
-[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/Waves-and-Sound/Wave-Addition/Wave-Addition-Interactive|suma d'ones]] +
- +
-[[http://iwant2study.org/lookangejss/04waves_11superposition/ejss_model_wave1d01/wave1d01_Simulation.xhtml|superposició d'ones]] +
- +
-[[https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm|ones estacionaries walter fendt]] +
- +
-[[https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q|taller de ondas y sonido video]] +
- +
- +
- +
-=== U7 La llum === +
- +
- +
- +
- +
-=== U8 Fisica nuclear === +
-[[http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/teoria/particle/spanish/adventure_homes.html|La aventura de las particulas]] +
- +
-[[https://lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.standard_model|Model estandard LHC]] +
- +
-[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]]+
  
 +  * [[https://lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/1.standard_model|Model estandard LHC]]
  
 +  * [[https://ca.wikipedia.org/wiki/Model_est%C3%A0ndard_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADcules|Model estàndard Wikipedia ]]
  
 +  * {{:rmargarit:fis_2_bat:sol_u8.pdf|Sol U8}}