Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2018/05/30 08:25]
rmargarit
rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2018/10/16 08:48] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-=== Unitat 2 Mesurar per investigar ===+=== Curs 2018-19 ===
  
-[[https://ed.ted.com/lessons/why-are-blue-whales-so-enormous-asha-de-vos|Per què les balenes blaves són tan enormes?]]+{{:rmargarit:2eso:criteris-davaluacio-2013.pdf|criteris avaluació}}
  
-{{:rmargarit:2eso:tema_5_sistema_metric_decimal.activitats.pdf|sistema metric decimal}} 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=sy1_rVAzZBU|video explicacio densitat science bits]] 
  
-{{:rmargarit:fiq3r:metricconversionpracticecatala.pdf|factors de conversió presentació}} 
  
-{{:rmargarit:fiq3r:si_catala_final.pdf|unitats SI presentació}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_tema_2.pdf|solucions llibre tema 2}}+=== Unitat 2 Mesurar per investigar === 
 + 
 +{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_tema_2.pdf|solucionari t2 }}
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_proposta_didactica_t_2.pdf|solucionari activitats de reforç}} 
  
  
  
 === Unitat 1 El mètode científic === === Unitat 1 El mètode científic ===
-[[https://www.youtube.com/watch?v=XMHeyovhCO8|El mètode científic Beakman]] 
  
-[[http://www.ub.edu/ubtv/video/ciencia-animada-el-metode-cientific|video metode cientific ub]]+[[https://vimeo.com/185085108|Metode cientific Beakman]]
  
-[[http://contes.csuc.cat/guies/metode_cientific.html|Laura i el Joan  Mètode científic]] 
  
  
 === Unitat 3. El moviment === === Unitat 3. El moviment ===
-{{:rmargarit:2eso:simulador_posicio_en_una_recta.docx|simulador posició}} 
  
-[[http://www.educaplus.org/game/distancia-y-desplazamiento|educaplus distancia desplaçament]] 
  
-[[http://www.educaplus.org/movi/2_5velocidad.html|velocitat mitjana i velocitat instantania]] 
- 
-[[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1184&idIdioma=VA|librosvivos cinematica]] 
- 
-[[http://cefax.org/eso/Cinematica/1_1definicion.html|cinemàtica educaplus]] 
- 
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:solucionari_t_3_2_eso.pdf|solucionari t 3 del llibre}} 
  
  
 === Unitat 4 Força i pressió === === Unitat 4 Força i pressió ===
-{{:rmargarit:2eso:forces_2_eso_modificat.pdf|presentacio tema}} 
- 
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:unitat_4_solucionari.pdf|solucionari t4 llibre}} 
  
 === Unitat 5 Forces a distància === === Unitat 5 Forces a distància ===
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|video explicacio força electrostatica]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=aemC0roWlok|video llei de coulomb]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA|video magnetisme]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=vgWiBYuPpjw|video camp magnetic]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|video inducció electromagnètica]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio carregues en globus]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video cations i anions ( angles )]] 
  
 === Unitat 6 Energia === === Unitat 6 Energia ===
  
-{{:rmargarit:2eso:energia_mecanica_i_treball.pdf|Presentació energia i treball}} 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IqV5L66EP2E|video energia cinètica i potencial]] 
- 
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_apren_el_que_es_basic_energia.pdf|solucionari apren el que es basic t 6}} 
- 
-{{:rmargarit:sluccolucionari_t6.pdf|solucionari llibre t6}} 
  
 === Unitat 8 El so === === Unitat 8 El so ===
  
-{{:rmargarit:2eso:solucionari_apren_el_que_es_basic_el_so.pdf|solucionari apren el que es basic el so}} 
- 
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:sol_unitat-8.pdf|solucionari llibre t 8}} 
  
 === Unitat 7 La calor === === Unitat 7 La calor ===
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:solucionari_apren_el_que_es_basic_t_7.pdf|solucionari apren el que es basic t 7}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:sol_unitat-7_.pdf|solucionari llibre t7}}