Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2019/04/12 07:38]
rmargarit
rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2019/06/12 14:38] (actual)
rmargarit
Línia 68: Línia 68:
 === Unitat 6 Energia === === Unitat 6 Energia ===
  
 +{{:rmargarit:2eso:sluccolucionari_t6.pdf|sol. llibre t6}}
  
-=== Unitat 8 El so ===+{{:rmargarit:sol._apren_el_que_es_basic_t_6.pdf|sol apren el que es basic t6}}
  
  
 +<html><div style="position: relative; width: 300px; height: 200px;"><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_es.html" style="text-decoration: none;"><img src="https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics-600.png" alt="Energía en la pista de patinaje: conceptos básicos" style="border: none;" width="300" height="200"/><div style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px; background-color: #FFF; opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 60px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 24px; font-family: Arial,sans-serif;">Clic para Ejecutar</td></tr></table></a></div></html>
 +
 +=== Unitat 8 El so i la llum ===
 +{{:rmargarit:sol_t8_arreglat.pdf|solucionari dossier so i llum}}
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=HSdYnInPmsg|video llum i so]]
 +
 +[[http://www.hearingfrequencytest.com/|Test so]]
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?v=f2ELmQQ1k9Y&list=PLh4a9mmh3sOhAoGb_JJ1oLRLCLHlp9GAm|Atrapasons]]
 === Unitat 7 La calor === === Unitat 7 La calor ===
  
 === Varis === === Varis ===
 +
 +[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NU9aeHLmD-Q|video ones i so]]
 +
 [[https://www.youtube.com/watch?v=l1zxoqPYdRc|La ciencia de lo absurdo]] [[https://www.youtube.com/watch?v=l1zxoqPYdRc|La ciencia de lo absurdo]]